Problematika Vstřikovače

Problematika vstřikovače

Jak se opravují vstřikovače v autorizované síti delphi? Jaká jsou rizika neodborných, či podvodných oprav?

Všechny opravy vstřikovačů Delphi provází přísný technologický postup, kterým autorizovaná síť Delphi dává zákazníkům záruku nejvyšší kvality opraveného vstřikovače. Bez přístrojů do firmy HARTRIDGE není možné výsledek opravy a tím i nejvyšší kvalitu nejen kontrolovat, ale ani garantovat. KAŽDÁ OPRAVA MUSÍ ZAHRNOVAT KOMPLETNÍ RENOVACI (REPASI) a obsahuje výměnu trysky, kontrolního ventilku přepadů, systému pružin a kalibračního kolíčku k ovládání otevíracího tlaku. V některých případech bez výměny adaptační příruby není možné vstřikovač kvalifikovaně opravit. Přístup k těmto náhradním dílům má výhradně autorizované, smluvní Diesel Centrum DELPHI.

Při výměně jen části komponentů při renovaci vstřikovače, dojde ke změně tlaků, tedy charakteristiky vstřikovače a tím dojde k vyššímu namáhání již použitého (nevyměněného) dílu, jehož životnost se velmi rychle zkrátí na měsíce, tedy jen několik tisíc kilometrů provozu bez možnosti reklamace.

Na trhu se objevují náhradní díly z Číny a jejich kvalita není příliš uspokojivá. Cena je na úrovni cca 1/3 skutečných nákladů, životnost je však ještě menší, než jejich cena. Pokud na trhu naleznete nápadně výhodný vstřikovač, je velmi pravděpodobné, že jeho životnost Vás nepotěší a investice do zprovoznění systému vstřikování se jen o tento pokus ušetřit prodraží.

Součástí každého poškození komponentů Common Rail, musí být kontrolován celý systém, tedy kvalita paliva na mechanické nečistoty, stav vysokotlakého čerpadla a stav vstřikovačů jako celek. S podceněním jakékoli fáze jednoznačně dojde k dalším poškozením a při pouze dílčí investici do řešení problému, jen hlubším nákladům.

VYŽADUJTE NEJVYŠŠÍ KVALITU, V KONEČNÉM DŮSLEDKU JE NEJLEVNĚJŠÍ !!

Objednejte svůj vůz již teď na - +420 353 228 118 nebo +420 739 560 236

Nejčastější poškození motoru vlivem špatného vstřikovače :