Problematika Čerpadla

Problematika Čerpadla

Co může způsobit neodborná, nebo neúplná oprava vysokotlakého čerpadla? Jaká nese taková oprava rizika?

Dodržení technologických postupů, stanovených pro renovaci poškozených čerpadel společností DELPHI, je nezbytné k dosažení výsledku nejvyšší možné kvality. Pouze přístroje od společnosti HARTRIDGE umožňují Delphi Diesel Centru kontrolu dosažené kvality renovace a její garanci.

Vysokotlaké čerpadlo systému Common Rail může být již silně mechanicky opotřebené a jeho rotační díly generují kovový otěr, nebo dokonce kovové piliny, které poškodily, nebo zcela zničily vstřikovače, ale čerpadlo ještě vytváří dostatečný tlak pro zajištění funkce vstřikování, ale poškození čerpadla způsobí, že nově renovované vstřikovače budou zcela jistě poškozeny znovu. Tento fakt neodborný servis bez řádných školení nemá šanci zjistit. Nevystavujte se riziku a pečlivě vybírejte opravce pro svůj vůz.

Takto, zpravidla na vrakovištích nakoupená čerpadla, vymontovaná ze zaručeně funkčních systémů nemusí fungovat v jiném vozu, nebo zcela poškodí i zbývající, dosud funkční část Common Rail, tedy vstřikovače. Kovový otěr, nebo špony z čerpadla mohou zničit vstřikovače během velmi krátké doby a nový filtr paliva tento proces nezastaví.

Neúplná, nebo neodborná renovace vysokotlakého čerpadla Common Rail může způsobit poškození rotačních kluzných dílů již během několika desítek kilometrů provozu, tím do palivového systémů zanést kovový otěr, který dalším provozem zcela poničí funkci vstřikovačů systému Common Rail a tedy provozuschopnost vozidla, nebo může vážně poškodit motor.

Rozsáhlé zkušenosti z oprav systémů Common Rail, ke kterým má přístup výhradně servisní síť Delphi, jasně ukazují na potřebu kvalifikovaného postupu při opravách čerpadla a vstřikovačů systémů Common Rail.

VYŽADUJTE NEJVYŠŠÍ KVALITU, V KONEČNÉM DŮSLEDKU JE NEJLEVNĚJŠÍ !!

Objednejte svůj vůz již teď na - +420 353 228 118 nebo +420 739 560 236